Ens caracteritza la proximitat amb el client, la qualitat de servei i el rigor jurídic.
21-07-2016

Pot el venedor d'un immoble repercutir l'IBI al comprador des de la data de lliurament de la propietat?

La Sala civil del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina jurisprudencial que “l'article 63.2 de la Llei d'Hisendes Locals s'ha d'interpretar de manera que, en cas d'absència de pacte en contrari, el venedor que aboni l'IBI podrà repercutir-ho sobre el comprador en proporció al mateix temps que cadascuna de les parts hagi ostentat la titularitat dominical i pel temps que sigui”.
Llegir més

06-07-2016

HERÈNCIES: Indemnització per responsabilitat patrimonial de l'Estat

Els no residents en una comunitat autònoma que rebin una herència, seran indemnitzats per la discriminació que hagin sofert.
Llegir més

27-06-2016

DIVORCIS INTERNACIONALS: NOVES REGLES PER REPARTIR EL PATRIMONI

El ple va recolzar el dijous 23 de juny, les noves regles per determinar quIN jutjat ha de decidir sobre els béns d'una parella internacional en cas de divorci o defunció. Aquestes normes han d'acabar amb els processos paral·lels –que costen al voltant d' 1.100 milions d'euros anuals- a diversos països de la UE. S'aplicaran en els 18 Estats membres, entre ells Espanya, que han acordat participar en la iniciativa.
Llegir més

02-05-2016

La revista Economía Hispano-Alemana nº 2/2016 publica un article sobre el nostre despatx.

Página 85
Llegir més

25-04-2016

Novetats en el procediment monitori després de la reforma de la Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil: Llei 42/2015, de 5 d'octubre

La Llei 42/2015 va reformar alguns aspectes pendents de la Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil. La present Llei va entrar en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat», és a dir, el dia 6 d'octubre de 2015.
Llegir més

14-04-2016

Reforma de la protecció de dades - Noves regles per l'era digital

Les noves regles europees en matèria de protecció de dades van rebre el dijous 14 d'abril de 2016, el vist-i-plau definitiu del Parlament. La reforma pretén retornar als ciutadans el control de les seves dades personals i garantir en tota la UE uns estàndards de protecció elevats i adaptats a l'entorn digital. També inclou noves normes mínimes sobre l'ús de dades per a finalitats judicials i policials.
Llegir més

13-04-2016

Quin règim econòmic matrimonial es d'aplicació segons dret alemany?

El llibre 4rt, Secció 1ª, Títol 6è del Codi Civil Alemany (BGB), regula els diferents règims matrimonials a Alemanya.
Llegir més

12-04-2016

La Comissió Europea proposa una normativa pública sobre transparència fiscal per a les multinacionals.

La Comissió obre avui el camí cap a una major transparència de l'impost de societats mitjançant la introducció d'obligacions de divulgació d'informació per a les empreses més grans que operen en la UE.
Llegir més

11-04-2016

Quadre d'indicadors de la justícia de la UE 2016: aprenentatge mutu per millorar l'eficàcia dels sistemes de justícia nacionals

La Comissió Europea ha publicat avui el quadre d'indicadors de la justícia de la UE de 2016, que ofereix una visió comparativa de l'eficiència, qualitat i independència dels sistemes judicials dels Estats membres de la UE. L'objectiu del quadre és assistir a les autoritats nacionals en els seus esforços per millorar els seus sistemes judicials aportant-los aquestes dades comparatives.
Llegir més

11-03-2016

Quin règim patrimonial es aplicable a les parelles europees?

La Comissió Europea aclareix les normes aplicables als règims patrimonials de les parelles internacionals d'Europa.
Llegir més

25-01-2016

Les noves mesures per a un mercat homogeni de cobraments i pagaments per a tota la Unió Europea

El passat 23 de desembre es va publicar la Directiva europea 2015/2366 (*DSP2), sobre serveis de pagament al mercat interior, per la qual es modifiquen les Directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i 2013/36/UE i el Reglament (UE) no 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64/CE. Els Estats membre hauran de traslladar les disposicions de la Directiva *DSP2 en el seu ordenament intern abans del 13 de gener de 2018.
Llegir més