Assessorament i representació legal amb vocació internacional.

International ausgerichtete Rechtsberatung und gerichtliche und außergerichtliche Vertretung.

ESPECIALISTES EN ...

Dret internacional privat

Aplicació i determinació del dret internacional al cas concret.

Dret processal civil i mercantil

Execució nacional i internacional de sentències, procediments de competència deslleial, reclamacions de quantitat, resolució de contractes, accions de responsabilitat.


Dret de successions

Assessorament en la redacció de testament i de pactes successoris. Liquidació i tramitació d'herències. Procediments successoris i testamentaries.

Dret de família

Negociació patrimonial i familiar. Procediments de separació, divorci. Parelles de fet. Reclamació d'aliments a Espanya i a l'estranger. Aplicació del dret internacional i comunitari. Incapacitats i tuteles.

Dret d'empresa i societari

Constitució, transformació i liquidació de societats. Pactes de socis. Empreneduria, start-up.

Dret immobiliari

Negociació i formalització d'inversions immobiliàries. Arrendaments rústics i urbans. Golden Visa.

Dret mercantil contractual

Contractació mercantil adaptada a cada sector econòmic-compravenda, distribució, agència, acords de confidencialitat, embarcacions d'esbarjo, etc

Serveis de gestoria

Tramitació del NIE, Visat, Registres...

ACTUALITAT

09-01-2018

NOVES DADES DE CONTACTE

Em complau informar-los que a partir del 8 de gener de 2018 m'incorporo al despatx d'advocats a Barcelona, Augusta Advocats, per continuar amb la meva activitat professional i assessorament nacional i internacional com fins a la data.
Llegir més

18-07-2017

Clàusula sol i reclamació de despeses hipotecàries

Seminari celebrat a Barcelona per l'editorial jurídica Sepin sobre “clàusula sol i reclamació de despeses hipotecàries”.
Llegir més

18-07-2017

CLÀUSULA SOL I RECLAMACIO DE DESPESES HIPOTECÀRIES

Seminari celebrat a Barcelona per l'editorial jurídica Sepin sobre “clàusula sol i reclamació de despeses hipotecàries”.
Llegir més

14-07-2017

MODIFICACIÓ LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Reial decret-llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica la Llei de Propietat intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril) entrarà en vigor l'1 d'agost de 2017. La normativa reguladora de la propietat intel·lectual protegeix els drets d'autor i connexos a Espanya, trobant-se, entre ells, el dret que legitima al seu autor a autoritzar o prohibir la producció de còpies de la seva obra.
Llegir més

11-07-2017

FUTURA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES: PRIMER ESBORRANY

Reprenent el tema tractat en l'anterior publicació, el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades, entrarà en vigor el 25 de maig de 2018 i, per a això, Espanya deurà haver aprovat una nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) que adapti la normativa nacional a les disposicions contingudes en el reglament europeu. El primer esborrany ja conté diverses disposicions relatives a novetats trascendents.
Llegir més